Výzva k podání nabídek

Termíny konání: 

Popis akce: 

 
Výzva k podání nabídek

 

Zakázka: „Energetická rekonstrukce – ústřední vytápění terénní základny pro ekologickou výchovu 4.ZO ČSOP Tilia“
Zadavatel: 4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa

Osoba oprávněná činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou: České Švýcarsko o.p.s.

Lhůta pro podání nabídek: 11. března 2014 do 10:00 hodin.

Více informací o zakázce:
Výzva (PDF)

Přílohy Výzvy:

 

Těšíme se na Vaši nabídku!

 

Česko-německý projekt k energetické inovaci subjektů pro práci s dětmi a mládeží“ (100079888)

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Organizátor: