Dny řemesel

Výlety a exkurze
Nezávislé na počasí
Termíny konání: 

Popis akce: 

Program Dny řemesel v Českém Švýcarsku

louka u Dolského můstku, 15. – 22. srpna 2015

 

 

15. srpna, sobota:

15:00 - Komentovaná prohlídka Dolského mlýna a samoty Grundmühle s Natalií Belisovou

V průběhu dne: stavba milíře (dobrovolníci se mohou připojit!), mletí obilí na ručním mlýnku, pečení v polní chlebové peci

 

16. srpna, neděle:

15:00 - Komentovaná prohlídka Dolského mlýna a samoty Grundmühle s Natalií Belisovou

16:30 – Koncert Collegium Verbascum

V průběhu dne: stavba milíře (dobrovolníci se mohou připojit!), ukázka štípání šindele, pečení v polní chlebové peci, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů (možnost vyzkoušet si točení keramiky na hrnčířském kruhu), mletí obilí na ručním mlýnku

17. srpna, pondělí:

11:00 - slavnostní zapálení milíře

13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)

V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, stavba pícky na oškvarky (dobrovolníci se mohou připojit!)

18. srpna, úterý:

13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)

V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů

19. srpna, středa:

13:00 – 14:00  ukázka výroby mýdla na praní

V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, výpal keramiky  (dopoledne), výroba potaše

 koncerty  kytarového tria Guitar Arte Trio (tři během dne, stan u louky)

20. srpna, čtvrtek:

11:00 rozebírání keramické pícky

13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)

15:00 – přednáška o řemeslech Jiřího Woitsche, Etnologický ústav Akademie věd České republiky

V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, výroba potaše

21. srpna, pátek:

13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)

14:00 – Koncert Jany Šrajerové – Vébrové (stan u louky)

V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, stavba repliky hutnické šachtové pece na zpracování železné rudy (dobrovolníci se mohou připojit!), výroba potaše

22. srpna, sobota:

8:00 – ? (odpoledne) tavba železné rudy a zpracování výtavku

13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)

14:00 - Rozebírání milíře

V průběhu dne: ukázka štípání šindele, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů

řemeslnické dílničky pro rodiny s dětmi

 

Po celý týden budou probíhat doprovodné výstavy:

 „Dolský mlýn – historie a současnost“ (v areálu Dolského mlýna)

„Lesní řemesla v Českém Švýcarsku“ (na louce u Dolského můstku)

 

řemeslné dílničky pro rodiny s dětmi jsou podpořeny finančními prostředky Ministerstva kultury ČR

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Výlety a exkurze

Charakteristika: 

Nezávislé na počasí