Saské Švýcarsko očima odborníků

Diashow / přednáška
Nezávislé na počasí Vhodné pro vozíčkáře
Termíny konání: 

Popis akce: 

Přijměte naše pozvání na cyklus přednášek "O Saském Švýcarsku" z cyklu Saské Švýcarsko očima odborníků. Cílem tohoto cyklu je přiblížit veřejnosti krásy partnerského regionu Národního parku Saské Švýcarsko.

Program cyklu přednášek:

10.1. 2012
O Saském Švýcarsku
Dr. Dietrich Butter - ředitel Správy NP Saské Švýcarsko

14.2.2012
Saské Švýcarsko očima malířů
Nejen o romantických malířích a jejich tvorbě svázané s krajinou stolových hor a divokých roklí pohovoří Frank Richter, bývalý dlouholetý zaměstnanec Správy NP Saské Švýcarsko, fotograf a znalec kulturní historie regionu.

13.3.2012
Návrat sokola stěhovavého
Dr. Pavel Benda - ředitel správy NP České Švýcarsko
Ulrich August
Závěrečná přednáška z cyklu Saské Švýcarsko očima odborníků bude věnována problematice návratu nejrychlejšího dravce světa do přírody Českosaského Švýcarska. Sokol stěhovavý je symbolem zdejší krajiny a stal se také symbolem úspěchu přeshraniční ochrany přírody.

Simultánní tlumočení zajištěno.

Přednášky probíhají v rámci projektu Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Cíl3/TREND a na jejich organizaci se podílejí Správa NP ČEské Švýcarsko, Správa NP SAské Švýcarsko a Městská knihovna Děčín.

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Kategorie akce: 

Diashow / přednáška

Charakteristika: 

Nezávislé na počasí, Vhodné pro vozíčkáře
Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.