Prezentace sakrálních památek v regionu a projektu THETRIS

Různé
Nezávislé na počasí
Termíny konání: 

Popis akce: 

Ke Dni Českého Švýcarska organizovaným městem Krásná Lípa v sobotu 7. září 2013 se  o. p. s. České Švýcarsko  připojila  několika aktivitami. Jednou z nich byla prezentace regionálních církevních památek a jejich aktuálních akcí veřejnosti v rámci mezinárodního projektu THETRIS, do kterého je o. p. s. České Švýcarsko zapojena.

Projekt je zaměřen na rozvoj 11 evropských partnerských regionů s cílem zlepšit vztah místních komunit k církevním památkám a kulturnímu dědictví.  Do projektu je zapojeno 5-7 venkovských kostelů a církevní komplexů různých denominací z každého regionu,  společně tvořicí mezinárodní kostelní stezku THETRIS.   Cílem je zviditelnit  společné náboženské kulturní dědictví i společenské iniciativy pro potenciální návštěvníky stejně jako pro místní obyvatele,  aby si byli vědomi bezprostřední krásy a jedinečnosti architektonických památek i historicko-kulturních vztahů v jejich regionu. 

 

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Různé

Charakteristika: 

Nezávislé na počasí