Nabídka vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Programy pro školy
Pro děti
Termíny konání: 

Popis akce: 

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Hledáte inspiraci a zpestření do svých hodin? Chcete, aby se vaši žáci orientovali v současném světě, uměli otevřeně vyjádřit svůj názor a byli empatičtí a solidární?

Nabízíme možnost realizace vzdělávacích programů přímo ve vaší škole. Vzdělávací programy využívají zážitku a spolupráce žáků ve třídě. Pomáhají naplnit průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm. Participativním přístupem rozvíjí dovednosti   a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Nabízíme programy (náhled v příloze):

  • Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje
  • Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod.
  • Ekologická stopa

Info: Mgr. Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188

 

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci    programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Email: 

Kategorie zážitku: 

Programy pro školy

Kategorie akce: 

Pro děti