Základy storytellingu a jeho využití nejen v environmentálním vzdělávání

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

České Švýcarsko o.p.s. Vás srdečně zve na seminář představující zajímavou metodu tzv. „storytelling“. Storytelling (v překladu vyprávění) je umělecká disciplína a edukační prostředek vybavený metodickou a didaktickou základnou, a jeho využití např. ve školách či při různých volnočasových aktivitách je odzkoušeno s pozitivními výsledky. Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni, obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu, napomáhá chápat souvislosti, podporuje kritické myšlení, klade před posluchače názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů, zvyšuje schopnost naslouchat a chápat, podněcuje tvořivé psaní a představivost, zvyšuje schopnost komunikace.

Lektorka: MgA. Barbora Schneiderová (Spolek Storytelling)
Kurz je určen pro pedagogy, studenty i lektory.

Kurz není akreditovaný MŠMT, ale účastnící obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Vzhledem k charakteru kurzu je maximální počet účastníků 16.

Na seminář je nutné se předen přihlásit. 

Vložné na kurz je 200, - (hradí se na místě proti přijmovému dokladu).

Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 412 383 467, 775 552 790

Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu: České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem                                                                  

 

 

 

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
VstupnéCena [CZK]
vložné na kurz
200

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář