V říši obrů - akreditovaný kurz pro pedagogy

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

Srdečně Vás zveme na seminář představující celoroční vzdělávací program pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ. Kurz seznámí pedagogy s metodikou tohoto vzdělávacího programu, jehož hlavním tématem je poznávání hmyzu. Součástí kurzu jsou i praktické ukázky aktivit, her a badatelského zkoumání.

Seminář představí účastníkům celoroční environmentálně zaměřený projekt pro MŠ a 1. stupeň ZŠ „V říši obrů“.
Jednotlivá témata pro každý měsíc jsou propojena příběhem, kdy děti na začátku omylem vypijí zmenšovací lektvar, takže rázem jsou proti nim třeba vážky či vosy jako obři. Ale právě od hmyzu musí děti vyzvědět recept a přísady do zvětšovacího lektvaru, aby se mohly vrátit zpět. Pro získání těchto ingrediencí musí děti splnit mnohé úkoly a prokázat, že hmyzu a jeho způsobu života opravdu rozumí.
Seminář nabízí řadu inspirací a praktických námětů na nejrůznější aktivity, pomocí nichž můžeme dětem svět hmyzu hravou a zábavnou formou přiblížit. Tyto aktivity a hry lze využít nejen v rámci projektu, ale i samostatně při probírání podobných témat.
Kromě materiálů k celoročnímu projektu budou na semináři představeny ještě další výstupy projektu „Fascinující svět včel a hmyzu“, jako jsou pracovní listy, omalovánky či interaktivní Včelí naučná stezka doplněná tištěným průvodcem. Seminář v návaznosti na RVP pro předškolní vzdělávání seznamuje účastníky s tím, jak prostřednictvím předvedených aktivit rozvíjet u dětí řadu kompetencí, především kompetence k učení a k řešení problémů.

Témata :

Včelí království – přehledně a stručně podané informace o včelách a jejich způsobu života, základní stavba těla hmyzu – simulační hry (opylování, rozeznávání květů), smyslové hry (vůně), tvoření z včelího vosku apod.

Mravenčí dřina – seznámení se s životem mravenců, smyslové hry (čich a hmat)

Naši malí spolubydlící  - seznámení se s dalšími hmyzími druhy z domácností (octomilky, mouchy, moli…)

Noční dobrodruzi – můry a světlušky a na ně navazující noční savci – netopýři

Pozor na žihadla – vosy, čmeláci, sršni – seznámení se s bodavým hmyzem

Broučí olympiáda – připodobnění života brouků ke sportu, pohybové aktivity, tvoření

Včelí příbuzenstvo – včely samotářky, vosičky – výroba hmyzího domečku

Motýlí louka – vývojová stádia motýlů

Život pod vodou – vodní hmyz, pozorování hmyzu

Zpátky do světa lidí – uzavření projektu, shrnutí informací

 

Celoroční kalendář k programu i další materiály budou k zakoupení přímo u lektorky.
Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

Lektorka kurzu: Mgr. Jana Modrá
Kurz je určen pro pedagogy, studenty i lektory
Vložné 200 Kč — zahrnuje občerstvení, tisk metodiky apod.

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
Cena [CZK]
200

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Email: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář