Rok na Zemi - vzdělávací kurz pro pedagogy

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

Středisko ekologické výchovy SEVER Vás zve na seminář pro lektory a pedagogy MŠ: ROK NA ZEMI
v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Masarykova 35, Litoměřice.

Co se skrývá za střídáním ročních období a proč je ve dne světlo a v noci tma? Co je vlastně příroda a jaké místo v ní máme my, lidé?
Pomocí stroje času projdeme postupně všemi ročními obdobími, navšívíme různá přírodní prostředí a jejich obyvateke a nezapomeneme ani na lidské činnosti a radovánky spojené s jejich střídáním.

Účastí na semináři získáte praktické náměty pro environmentální výchovu v průběhu roku, reflektující požadavky RVP PV na propojování vzdělávacích oblastí a směřujících k budování žádoucích kompetencí dětí.
Formou praktických ukázek a aktivit se seznámíte s pestrou škálou metod vhodnou především pro rozvoj spolupráce, smyslového vnímání a senzitivity.
Lektorka: Bc. Lenka Hronešová
Cena semináře: 600 Kč, pro členy sítě MRKVIČKA 550 Kč
(účastníci obdrží akreditované osvědčení „Výchova k udržitelnému způsobu života v předmětech ZŠ a SŠ a programech MŠ“)

Přihlášky zasílejte do 27. 3. 2017 na adresu: ivana.polackova@ekologickavychova.cz, tel: 739 203 212

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
VstupnéCena [EUR]
Vložné na kurz
600

Příloha: 

Organizátor: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář