Les ve škole - seminář pro pedagogy

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza Vás zve na seminář na téma les. Pro učitele jsou připraveny metodiky s podrobnými ročními plány lekcí pro jednotlivé ročníky základní školy, které usnadňují zařazení aktivit do výuky. S jejich pomocí žáci zpracovávají svůj osobní i společný třídní výstup a na jejich základě mohou získat ocenění Lesní třída. Na semináři k programu Les ve škole dostanou účastníci nástroje k takovému učení o lese, které žáky motivuje navštěvovat les, zkoumat jeho obyvatele, děje, které v něm probíhají, odhalovat, jak člověk ovlivňuje les a les člověka, a pečovat o něj. Seminář je akreditovaný MŠMT a účastnicí obdrží certifikát.
Lektoři: Mgr. Jan Froněk, Ph.D. (Vzdělávací centrum TEREZA), Mgr. Martina Studzinská (ZŠ Stříbrná Skalice)
Vhodné pro pedagogy 1. stupně ZŠ, lektory ekologické výchovy, pracovníky s dětmi a mládeží v zájmových kroužcích. Více o metodě a projektu na: http://lesveskole.cz/cz

Akce
realizována v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER:   
společně za stejným cílem“, který byl podpořen SFŽP ČR a MŽP.

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
VstupnéCena [CZK]
Vložné na kurz
250 Kč

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář