Environmentální výchova v ročních obdobích - inspirace jaro, léto

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER Vás srdečně zve na seminář zaměřený na praktické náměty pro environmentální výchovu v průběhu roku, reflektující RVP PV na propojování vzdělávacích oblastí a směřujících k budování žádoucích kompetencí dětí. Seminář zahrnuje náměty na tvoření s dětmi a ukázky her.

Upozornění: Kurz je již naplněn, hlásit se lze jen jako náhradník. Děkujeme za pochopení.

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.
Pro účastníky jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky.
Na seminář je nutné se předem přihlásit. Vložné na kurz je 250, -
Občerstvení je zajištěno.
Na kurzu je možné zakoupit si i EVVO materiály střediska SEVER.

Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 775 552 790
Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu: České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem

 

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
VstupnéCena [CZK]
Vložné
250

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář