Environmentální výchova prožitkem II. - Pole, louka, les, voda a její okolí

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER Vás srdečně zve na seminář představující metody, formy a aktivity environmentální výchovy, zaměřené na smyslové vnímání a prožívání přírodních zákonitostí. Přibližuje možnosti realizace environmentální výchovy prostřednictvím smyslové, výtvarné, dramatické, pohybové a hudební výchovy v terénu s využitím badatelských aktivit. Vhodné pro programy škol v přírodě, terénních vycházek a výletů.
Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.
Pro účastníky jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky.
Lektorka: Bc. Lenka Hronešová (SEVER Hradec Králové)
Kurz je určen pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ, studenty a lektory ekoprogramů.
Na seminář je nutné se předem přihlásit na kontaktním mailu.
Vložné na kurz je 200, -
Občerstvení je zajištěno. Nutné terénní oblečení, program proběhne z velké části v nedalekém městském parku.

Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 412 383 467, 775 552 790
Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu:
České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
VstupnéCena [CZK]
Vložné na občerstvení
200

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář