Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

Úvod do kritického myšlení

a práce s globálními tématy

 

 

Účastníci kurzu si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být žákem v hodinách, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Kurz bude veden interaktivní formou, účastníci si v jeho průběhu vyzkouší několik lekcí, které následně analyzují z pohledu pedagoga. Vybrané lekce představí různá témata globálního rozvojového vzdělávání, která pedagogům pomohou naplnit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, 2. 11. 2015 od 9:00 do 16:00

Náplň kurzu:

· třífázový model učení (evokace – uvědomění – reflexe); přístup pedagogického konstruktivismu;

· metody práce (nejen) s textem ve všech předmětech: I.N.S.E.R.T., učíme se navzájem, čtení s otázkami,  řízené čtení, čtení s předvídáním;

· další metody aktivního učení: brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, diamant, kmeny a kořeny, volné psaní, kostka, T - graf, Vennovy diagramy.

 

Kurz v rozsahu 6 hodin bude veden lektory organizace NaZemi.

Účastníci obdrží certifikát  o absolvování kurzu.

Info: Mgr. Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188

 

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Email: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář