Odborné semináře pro pedagogy, lektory a vychovatele

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

Odborné semináře pro pedagogy, lektory a vychovatele

 

 

Zajímáte se o aktuální témata dneška? Nabízíme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům základních a středních škol semináře tematicky zaměřené na globální rozvojové vzdělávání.

Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra   umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol. 

Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Nabídka seminářů:

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (30. 9. 2015 a 2. 11. 2015)

Poznáváme svět (21. 9. 2015 a 23. 9. 2015)

Po dobu semináře je zajištěno občerstvení z lokálních pekáren, fair trade káva i čaj.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.                      

Kurzy jsou zdarma

 

Info a přihlášky: Mgr. Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188

 

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Email: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář