Kapradí 2017 - Konference a praktické dílny - SEVER Litoměřice

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

Konzultace A PRAktické DÍlny
16. setkání škol a institucí Ústeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu
pátek 10. listopadu 2017
Litoměřice ZŠ Na Valech

 

Program:

8.15–8.45 | prezentace účastníků a zaplacení
účastnického poplatku
(vestibul ZŠ Na Valech v Litoměřicích)
9.00 | zahájení konference
(tělocvična ZŠ Na Valech v Litoměřicích)
9.30–11.30 | dopolední blok dílen a debatních kruhů
(ZŠ Na Valech v Litoměřicích)
PROGRAM
11.30–12.30 | burza nápadů a námětů,
doprovodný program, oběd
(ZŠ Na Valech v Litoměřicích)
12.30–14.30 | odpolední blok dílen a debatních kruhů
(ZŠ Na Valech v Litoměřicích)
15.00 | ukončení konference, předání certifikátů
(ZŠ Na Valech v Litoměřicích)
Účastnický poplatek na krajskou konferenci KAPRADÍ 2017 činí 380 Kč.
Pro školy zapojené v síti MRKEV nebo MRKVIČKA cena 300 Kč.
Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pod č. j. 10400/2016-2-368.

 

Přihlášky a informace viz přiložený soubor nebo na níže uvedeném kontaktu:
Ing. Ivana Poláčková
SEVER, Masarykova , 412 01 Litoměřice
Tel: 739 203 212
e-mail: ivana.polackova@ekologickavychova.cz

 

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag
Cena [CZK]
380

Příloha: 

Organizátor: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář