Hmyz Českého Švýcarska

Kurz / seminář
Termíny konání: 

Popis akce: 

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Děčíně vás zve na přednášku o zajímavostech ze života hmyzu Českého Švýcarska. Dozvíte se jaké běžné, ale i vzácné druhy hmyzu lze pozorovat v národním parku České Švýcarsko. Seznámíte se s typickou faunou hmyzu vřesovišť, skalních borů, jeskyní, lesních i nelesních porostů apod. Přednáška se zaměří i na význam inverzních roklí a suťovišť pro přežití horských a severských druhů v nezvyklých nízkých nadmořských výškách. V neposlední řadě se také podíváme na endemické druhy Českého Švýcarska, anebo nové druhy hmyzu, které byly entomology při výzkumech v Českém Švýcarsku nově popsány. Na závěr zazní i informace o opatřeních ochrany přírody pro podporu hmyzu, jako významné složky ekosystémů nejen národních parků.
Vstup je zdarma.

 

Beseda je realizována v rámci projektu: Návrat divočiny do Českého Švýcarska podpořeného SFŽP ČR a MŽP                                                        

Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 775 552 790

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář