Lesní divadlo Kytlice Mlýny

Divadlo
Termíny konání: 

Popis akce: 

Lesní divadlo Kytlice Mlýny program na léto

Navštivte v letních měsících lesní divadlo v Kytlici a zažijte divadelní vystoupení v unikátních kulisách lesa. Na přiloženém plakátu naleznete všechna připravovaná vystoupení.

Krátce o lesním divadle

Lesní divadlo v Mlýnech patří historicky mezi nejvýznamnější přírodní divadla v Čechách. Tato unikátní divadla vznikala především v první polovině 20. století , a to v oblastech se zajímavým členitým terénem. A právě příhraniční krajina severních Čech a jižního Německa s bizarními pískovcovými masivy byla pro stavbu těchto divadel přímo ideální. Divadla v přírodním prostředí se stala ve své době nedílnou součástí kulturního života. Byla nesmírně populární a návštěvnost představení byla na dnešní poměry neuvěřitelně vysoká. Pamětníci hovoří, že například do Lesního divadla v Mlýnech pravidelně chodilo až 1000 lidí! V přírodních divadlech se hrály skutečně renomované kusy od renomovaných autorů; jezdila sem hrát ta nejlepší profesionální divadla, která zpravidla ve spolupráci s místními ochotníky uváděla velmi výpravné hry, přičemž dominantním žánrem byla opereta.

Vstupné:
Dospělé představení 100 Kč / osoba
Představení pro děti 60 Kč za dospělého, 40 Kč za dítě

Místo: 

Vstupné: 

Placený vstup / Bezahlt Eintrag

Kategorie akce: 

Divadlo