Návrat (přirozeného) lesa, vlka a rysa - na cestě k divočině?

Diashow / přednáška
Termíny konání: 

Popis akce: 

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a správami národních parků našeho přeshraničního regionu si Vás dovolují pozvat k účasti na dalším:

ODBORNÉM SEMINÁŘI O ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

Návrat (přirozeného) lesa, vlka a rysa - na cestě k divočině?, který se bude konat v pátek, 10. listopadu 2017, od 9:00 do 15:30 hod. v Domě Českého Švýcarska, v Krásné Lípě.

Program:

8:30 - 9:00 registrace účastníků
09:00 přivítání

 
9:10 - 10:00 Mgr. Jan Dušek - Beleco Úvod: Divočina v srdci Evropy
Ucelený pohled na divočinu z mnoha různých úhlů – od ochranářských, přes legislativní až po hospodářské i trochu filozofické.

 
10:00 - 10:30 Gesa Kluth - Ústav monitoringu a výzkumu vlků
Návrat vlků do Saska a Německa –zkušenosti
V roce 2000 se po několika staletích v Německu opět narodili vlci. Od té doby se rozšiřují do ostatních spolkových i sousedních zemích - fasinující to obohacení přírody a zároveň velká výzva: život vlků, průběh jejich návratu, vznikající problémy a jejich možná řešení.

 
10:30 - 10:45 Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D - Hnutí Duha
Vlci v České republice
Stručný přehled situace v návaznosti na předchozí příspěvek

 
10:45 - 11:00 kratká přestávka

 
11:00 - 11:45 Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. - Česká zemědělská univerzita v Praze Rys - známý neznámý

 
11:45 - 12:40
Filmový příspěvek k tématu: „Jak se dělá prales“(Rakousko, 2015) (Making an Ancient Forest”) Příklad z Národního parku Kalkalpen. Režie: Rita Schlamberger, spoluscénárista: Jan Hošek

 
12:40 - 13:40 přestávka na oběd

 
13:45 - 14:15 - Mgr. Ing. Bartłomiej Jakubowski - Ředitelství správy NP Gór Stołowych
Přeměna lesních porostů v Národním parku Góry Stołowe - zkušenosti a perspektivy

 
14:15 - 15:15 - Michael Creutz, Ing. Jan Drozd - Správy Národních parků Českosaského Šýcarska
Péče o les v mezi-národním parku Českosaské Švýcarsko - cesta k přirozenému lesu

 

15:15 - cca 15:30 - shrnutí, závěr

 

Odborný seminář probíhá v rámci projektu: Návrat divočiny do Českého Švýcarska, který podpořili Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Na seminář je nutno se předem zaregistrovat. V přiloženém souboru nalezenete podrobný program, další infomrace a návratku, kterou zašlete nejpozději do 6. listopadu 2017.

Závazné přihlášky, prosím, zasílejte (i bez nutnosti využití návratky) na jeden z níže uvedených kontaktů:
e-mailem: petr.bouska@lanu.sachsen.de
faxem: +49-35022-502-33
telefonicky: +49-35022-502-42
poštou: Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 b
D-01814 Bad Schandau

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Diashow / přednáška