Lidé a stromy - přednáška

Diashow / přednáška
Termíny konání: 

Popis akce: 

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko vás zve na přednášku PhDr. Marie Hruškové o zajímavostech odvěkého soužití lidí a stromů, o vývoji vztahů ke stromům u pohanských Slovanů na našem území, změnách po přijetí křesťanství, a o ovlivnění vztahů vývojem techniky. Dozvíte se o památných a nejstarších stromech České republiky a o významu stromů pro člověka.

Akce proběhne v nové venkovní učebně v areálu Správy NP České Švýcarsko.

PhDr. Marie Hrušková se dlouhodobě věnuje památným stromům z historicko-etnologického hlediska.  Je pedagožkou a autorkou mnoha knih o stromech, např.: "Památné stromy",  "Stromy se na nás dívají" nebo "Žijeme se stromy". Za svůj mimořádný přínos pro životní prostředí obdržela Cenu ministra životního prostředí.

Autorka s sebou přiveze i několik publikací, které vydala. Bude možné si je zakoupit.
Vstup je zdarma.

 

Beseda je realizována v rámci projektu: Rok pro přírodu a v rámci dřevosochařského sympozia: „Návrat divočiny do Českého Švýcarska“
Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 775 552 790

 

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Organizátor: 

Akce je organizována v rámci projektu: 

Kategorie akce: 

Diashow / přednáška