Oltářní kámen

Autor fotografie: 

Romana Kořínková